Hirurške intervencije: izraštaji na koži, nevusi - mladeži, prekanceroze, ateromi, dermatofibromi, epitelioma basocellulare.

PLASTIČNA HIRURGIJA

Indikacije:

  • svi izraštaji na koži čiji je promer veći od 7 do 8mm
  • displastični i kongenitalani nevusimladeži bez obzira na veličinu
  • prekanceroze (sve promene na koži koja se klasifikuju u prekanceroze – aktinične keratoze, suspektne pigmentne promene, cornu cutaneum, i dr.)
  • ateromi (sebacealne – epidermalne ciste)
  • dermatofibromi
  • epitelioma basocellulare – po klasifikaciji spada u maligne tumore kože, ali obzirom da izuzetno retko metastazira ima odličnu prognozu i leči se jednostavnom hirurškom ekscizijom do u zdravo u lokalnoj anesteziji.
  • biopsije

POSTUPAK:

Po infiltraciji lokalnim anestetikom (postupak se sprovodi veoma tankom iglicom pa pacijent ne oseća bol pri infiltraciji) pristupa se klasičnoj hirurškoj eksciziji promene skalpelom po dubini i širini do u zdravo. Procedura je potpuno bezbolna (zahvaljujući prethodnoj infiltraciji lokalnim anestetikom) i traje nekoliko minuta.

Potom se napravi hemostaza i plasiraju šavovi (nekoliko šavova sa finim hirurškim koncima) pa je ožiljak minimalan i po principima savremene plastične hirurgije uklopljen idealno u reljef kože da bude skoro nevidljiv.