Pratite nas na

Dermoskopija mladeža - pregled mladeža - kompjuterizovani dijagnostički pregled

Dermoskopija ili pregled mladeža je kompjuterizovana tehnika koja lekarima specijalistima omogućava da postave pouzdanu dijagnozu kada je reč o mladežima ili pigmentnim lezijama. U poliklinici Diva za dermoskopski pregled koristi se Mole Max aparat , odnosno pregled mladeža vrši se savremenom tehnologijom.

pregled-mladeza-dermoskopija-uklanjanje-mladeza-poliklinika-diva-dr-bogdanovic-radiotalasna-hirurgija
Dermoskopija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija uvid u strukturu različitih promena i izraštaja na koži, kao i ispod površine kože, koje su nevidljive golim okom. Kompjuterizovani dermoskopski aparat Mole Max, koji se koristi u poliklinici Diva, namenjen je za pregled kože i svih promena na koži
 
Dermoskopija je
 • jednostavan,
 • bezbolan,
 • brzo izvodljiv,
 • neinvanzivan i
 • veoma koristan pregled mladeža,

koji lekarima specijalistima pomaže pri razlikovanju pigmentne promene na koži od melanoma.

Ova dijagnostička metoda predstavlja preoperativni pregled koji daje trodimenzionalnu sliku i pruža uvid u:

 • strukturu promene,
 • veličinu,
 • oblik,
 • oblik i raspored krvnih sudova,
 • obrazac i raspored pigmenta,
 • prisustvo ili odsustvo regresionih struktura ili infiltracije.

Dijagnostika pigmentnih promena i oboljenja kože

Tokom dermoskopije u poliklinici Diva se upotrebljava dermoskop, aparat koji koristi izvor polarizovane svetlosti i optički sistem sočiva – Mole Max aparat, pomoću kojeg se površinski miskroskopiraju kožne promene.
 
Upotrebom Mole Max aparata mogu se ispitivati ne samo pigmentne promene već i sva druga oboljenja kože. Sve što nije vidljivo golim okom postaje lako dostupno:
 • promene na krvnim sudovima, kao i
 • promene u keratinizaciji i strukturi kože

sa dijagnostičkom tačnošću od 97 do 98%.

Pravovremena i precizna dijagnoza je presudna u prevenciji tumora.

Mole Max stvara trodimenzionalnu sliku visokog kvaliteta koja se čuva u bazi podataka, za svakog pacijenta ponaosob. Na taj način je lekarima specijalistima u poliklinici Diva omogućeno da na svakom narednom pregledu dalje upoređuju i prate promene koje eventualno nastaju nakon određenog vremena. Digitalna dermoskopija je neophodna za praćenje bilo koje pigmentne lezije. Sa redovnim kontrolama, posebno kod osoba s velikim brojem mladeža, najmanja promena koja nastane u mladežu može se detektovati i blagovremeno odstraniti.

Pravovremena i precizna dijagnoza je presudna u prevenciji tumora.

Zašto je važan redovan dermoskopski pregled mladeža?

Procenjuje se da je pouzdanost kliničkog pregleda mladeža (lekarski pregled „golim okom“) oko 65%. Dermoskopski pregled mladeža tačnost dijagnostike podiže i do 98% i zato igra važnu ulogu u ranom otkrivanju melanoma i drugih tumora kože.

Pouzdano razlikovanje benignih od zloćudnih promena

Kliničkim pregledom je retko dostupan uvid u oblik i strukturu krvnih sudova. To je često presudno za razlikovanje dobroćudnih od zloćudnih promena, kao i za odluku da li ona spada u grupu benignih promena, kao što su mladeži i fibromi, virusne bradavice, ili u grupu malignih promena, melanoma, bazocelularnih ili planocelularnih karcinoma, za koje je potrebno blagovremeno i radikalno lečenje.

Kakve je promene moguće dijagnostikovati pomoću dermoskopskog pregleda?

Pored pouzdanog razlikovanja benignih od zloćudnih promena, dermoskopija omogućava ranu detekciju melanoma i promena na mladežima.

Melanom – karcinom kože koji ima veliku stopu smrtnosti, ako se dijagnostikuje u kasnim stadijumima. Dijagnostika u ranoj fazi presudna je za pacijente, što nije bilo moguće pre upotrebe dermoskopskih aparata. Primera radi, u zemljama Zapadne Evrope danas se oko 80% melanoma, pomoću dermoskopskog pregleda, otkriva u ranoj fazi, što značajno povećava šanse za izlečenjem. Nakon uspostavljene sumnje na melanom, po obavljenoj dermoskopiji, vrši se uklanjanje promene na koži, a krajnja dijagnoza se postavlja posle histopatološke analize.

Mladež – samopregled mladeža preporučuje se na svaka 3 meseca, a dermoskopski pregled mladeža po preporuci lekara, zbog sve učestalije pojave tumora kože.

Poseban oprez za rizične grupe

Dermoskopska dijagnostika Mole Max aparatom je izuzetno značajna za sve pacijente koji primete bilo kakve promene na mladežima, a posebno za visokorizične grupe pacijenata kao što su:

 • pacijenti koji imaju više od 50 mladeža,
 • pacijenti koji imaju displastične ili atipične mladeže,
 • pacijenti stariji od 50 godina, koji imaju teška oštećenja kože prourokovana uticajem Sunca,
 • pacijenti koji se često i mnogo izlažu suncu, koji se bave rizičnim profesijama, svi koji rade na otvorenom – zemljoradnici, moreplovci i drugi,
 • pacijenti s porodičnim opterećenjem u smislu karcinoma ili melanoma kože,

jer ova metoda omogućava pregled čitave površine kože i praćenje na 3, 6 ili 12 meseci, prema potrebi i dinamici koju određuje lekar specijalista.

Osobe koje pripadaju nekoj od ovih visokorizičnih grupa trebalo bi da dermoskopski pregled mladeža obavljaju redovno.

Faktori rizika za nastanak tumora na koži:

 • porodična predispozicija,
 • prekomerno izlaganje Suncu i UV zracima u solarijumu,
 • osobe sa svetloplavom ili crvenosmeđom kosom,
 • veliki broj mladeža na koži,
 • svetao ten i prisustvo pegica.

Koje je mladeže neophodno pregledati dermoskopskim aparatom?

Ukoliko se primećuje bilo koja od promena na mladežima, potrebna je dermoskopija. Ukoliko mladež:

 • naglo raste,
 • menja oblik (javlja se asimetrija),
 • menja boju,
 • menja ivice (one postaju iskrzane i nepravilne),
 • dobija više različitih boja,
 • izdiže se iznad nivoa kože tokom vremena…

Koje je još mladeže potrebno dermoskopski pratiti?

Mladeže koji su atipičnog izgleda, čak i kada ne postoji sumnja na melanom. Oni se takođe prate na 3, 6 ili 12 meseci, nakon čega se upoređuju dermoskopske slike i donosi odluka o tome da li će biti uklonjeni, a potom urađena histopatološka analiza.

Dersmoskopski pregled se preporučuje i za praćenje urođenih kongenitalnih mladeža, naročito ako im je prečnik veći od 10 centimetara.

Dermoskopska mapa mladeža

Pregled svih mladeža na telu uz obeležavanje i snimanje mladeža predstavlja dermoskopsku mapu. Kada prođe neko vreme od prvog pregleda, koje određuje lekar specijalista, prave se novi dermoskopski snimci svih mladeža koji se zatim upoređuju sa prethodnim. Na taj način se prate svi mladeži, te da li su i kakve promene nastale.

Dermoskopska mapa se preporučuje svim osobama, a posebno onima koji pripadaju rizičnim grupama.

Dermoskopija mladeža pre intervencije – savet lekara

S obzirom na to da se beleži sve veći broj tumora, preporuka lekara je da se dermoskopski pregled mladeža obavlja barem jednom godišnje. Bradavice, mladeži i drugi izraštaji na koži mogu predstavljati potencijalna žarišta malignih tumora pa je izuzetno važna preoperativna dijagnostika Mole Max aparatom za dermoskopiju, jer je presudna za isključivanje maligniteta. Tako će lekar na vreme moći da donese odluku da li je mladež potrebno ukloniti i koja bi tehnika za uklanjanje mladeža bila adekvatna.

Kojim metodama se mogu ukloniti mladeži i druge promene na koži?

U zavisnosti od vrste i veličine promene na koži i mladeža, mogu se uklanjati klasičnom hirurškom ekscizijom ili radiotalasnom hirurškom metodom, uz obaveznu histopatološku verifikaciju.

Pogledajte proceduru

DIVA POLIKLINIKA

Posetite nas na adresi, Kosovska 34, Beograd.
Zakažite BESPLATNE konsultacije na telefon: 
 011/334-21-31 ili +381 63 338 334

Related Posts

Leave a Reply