Zašto je važno uraditi patohistološku analizu nakon uklanjanja mladeža?

Mladeži se, u poliklinici Diva, uklanjaju klasičnom hirurškom metodom i savremenom radiotalasnom. Odluku o tome koju će proceduru primeniti za uklanjanje mladeža donosi lekar specijalista na osnovu pregleda, kliničkog i dermoskopskog, a zatim se mladež obavezno šalje na patohistološku analizu.

zasto-je-vazno-uraditi-patohistolosku-analizu-nakon-uklanjanja-mladeza-poliklinika-diva-dermatologija

Sve promene, osim virusnih bradavica, koje su uklonjene sa kože u poliklinici “Diva” OBAVEZNO se šalju na patohistološki pregled, u cilju maksimalne bezbednosti pacijenta.

Šta je patohistološka analiza?

Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva.

Iako pre uklanjanja mladeža pregled obavlja lekar specijalista, jedino se pod mikroskopom mogu sa sigurnošću proveriti ćelije i isključiti prisustvo tumorskih ćelija.

Dermoskopija, koja se u poliklinici Diva takođe koristi za pregled mladeža, je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda, i služi za dubinski pregled promena na koži koje ne mogu da se uoče golim okom. Ovaj pregled ima presudan značaj za rano otkrivanje i lečenje melanoma.

Dermatolog će, ukoliko postoje bilo kakve sumnjive promene, preporučiti odstranjivanje mladeža, a zahvat treba da rade plastični hirurzi ili onkolozi koji će mladež, nakon odstranjivanja klasičnih hirurškim zahvatom ili radiotalasnom hirurškom tehnikom, poslati na patohistološku analizu.

Svaki mladež je neophodno nakon uklanjanja poslati na patohistološku analizu kako bi se utvrdilo da li se radi o dobroćudnoj, atipičnoj ili zloćudnoj promeni.

Patohistološki pregled podrazumeva analizu promene na koži pod mikroskopom od strane patologa i predstavlja jedan od osnovnih elemenata na kojima je zasnovano lečenje onkoloških oboljenja.

Patohistološka analiza služi da bi se utvrdilo poreklo promene i u kom stadijumu se ona nalazi. Ona omogućava da se dobije informacija o sastavu promene, njenoj strukturi, stepenu razvoja, brzini rasta

Ukoliko patohistološka analiza pokaže prisustvo bilo kakvih malignih promena, lekar specijalista određuje dalju terapiju.

Patohistološki pregled se sastoji od:

  • mikroskopskog i
  • molekularno-biološkog dela.

Mikroskopska dijagnostika podrazumeva histološku i citološku analizu, a molekularno-biološka određuje karakteristične osobine nastale promene, koje omogućavaju bliže određivanje adekvatne terapije ukoliko je neophodna.

Na primer, ukoliko je patohistološka analiza pokazala da je uklonjeni mladež bio displastik nevus, sprečen je nastanak melanoma, ali je u budućnosti potrebno redovno pratiti pacijenta. S druge strane, ukoliko je pokazala da je reč o melanoma, tada opširni patohistološki nalaz pomaže pri određivanju terapije. U tom slučaju, klasičnom hirurškom metodom se odstranjuje i deo tkiva oko mladeža koji je prethodno uklonjen kako bi bili sigurni da je bolesno tkivo u potpunosti eliminisano.

Procedura uklanjanja mladeža laserom se ne preporučuje jer ne omogućava slanje promene na patohistološku analizu.

Redovni preventivni pregledi mladeža, barem jednom godišnje, umanjuju mogućnost nastanka zloćudne promene.

DIVA POLIKLINIKA

Posetite nas na adresi, Kosovska 34, Beograd. Zakažite BESPLATNE konsultacije na telefon:   011/334-21-31 ili +381 63 338 334

Related Posts

Leave a Reply