Odricanje od odgovornosti - Poliklinika Diva dr Bogdanović

Disklejmer poliklinike Diva dr Bogdanović

Fotografije pacijenata pre i posle zdravstvenih, antiaging i estetskih procedura koje se pojavljuju na ovom sajtu su fotografije pacijenata Poliklinike Diva dr Bogdanović.
 
Saglasnost za korišćenje fotografija pacijenata na ovom sajtu nalazi se u našoj evidenciji. Određeni lični znakovi (tetovaže, urođeni belezi i oči) su prikriveni na zahtev pojedinih pacijenta.

Estetska medicina, kao i medicina uopšte, je veoma složena oblast i njene rezultate nije moguće u potpunosti ili adekvatno opisati ni prikazati na sajtu koji je samo informativnog karaktera. Isto važi i kada je reč o podacima iznetim u tekstovima, a koji se u ovom trenutku nalaze na ovom sajtu.

Ova oblast u medicini se brzo menja i informacije koje se trenutno nalaze na sajtu mogu veoma brzo da zastare. Zato upućujemo na naše lekare specijaliste, jer jedino na konsultacijama ili pregledu možete dobiti proverene, tačne i relevantne podatke.

Informacije na ovom sajtu su namenjene samo u opšte svrhe i nisu namenjene niti impliciraju da budu zamena za profesionalne medicinske savete u vezi sa specifičnim zdravstvenim stanjima ili pitanjima. Informacije na ovom sajtu nisu vodič za lečenje i ne bi trebalo da zamene traženje lekarskog saveta od izabranog lekara.

Poliklinika Diva dr Bogdanović ne garantuje tačnost, potpunost, blagovremenost ili korisnost bilo koje informacije sadržane ovde. Ni u kom slučaju Poliklinika Diva dr Bogdanović neće biti odgovorna bilo kome za bilo koju odluku ili radnju preduzetu na osnovu informacija koje su date preko ovog sajta.

Iako sa ovog sajta postoje linkovi ka drugim sajtovima, Poliklinika Diva dr Bogdanović nije odgovorna za bilo kakve informacije koje se nalaze na njima ili bilo kojim drugim povezanim veb lokacijama. Linkovi koje pružamo ni na koji način ne podržavaju informacije koje možete pronaći na tim sajtovima. Oni su dati kao resurs samo za vaš pregled.

Poliklinika Diva dr Bogdanović i njeni zaposleni će biti obeštećeni i zaštićeni od svake odgovornosti i štete, uključujući posebne, posledične ili kaznene štete koje proističu iz potraživanja koja proističu iz korišćenja ili distribucije informacija koje potiču sa ovog sajta ili sajtova povezanih sa ovim sajtom.

NAPOMENA:

Da li je bilo koja od procedura koje se pominju na ovom sajtu pravi izbor za određeni tip i stanje kože proceniće lekar specijalista na besplatnim konsultacijama, te u skladu sa tim predložiti adekvatnu proceduru.

Koliko tretmana je potrebno za rezultate je individualno i zavisi od više faktora.

Rezultati procedura koje se navode na ovom sajtu mogu se razlikovati od pacijenta do pacijenta, a na to utiče više faktora uključujući genetiku, hormonski status i način života svakog pojedinačno.

Ostavite komentar