Za otklanjanje ksantelazmi i za sve intervencije u regiji oko očiju (na očnim kapcima) optimalni su radio-talasi, jer za razliku od lasera, ovo je tehnika koja se može bezbedno primeniti u regiji očnih kapaka.

Ksantelazme su žućkaste naslage u obliku pločica oko očiju. Ranije se mislilo da je uzrok formiranja ksantelazmi povećan nivo holesterola u krvi i poremećaj metabolizma masti, ali je dokazano da ne postoji direktna uzročno – posledična veza.

Ksantelazme nastaju i kod osoba koje nemaju nikakve poremećaje metabolizma masti niti povišen holesterol, te se zaključilo da veliku ulogu ima genetski faktor.

Za otklanjanje ksantelazmi i za sve intervencije u regiji oko očiju (na očnim kapcima) optimalni su radiotalasi, jer za razliku od lasera, ovo je tehnika koja se može bezbedno primeniti u regiji očnih kapaka.

Ksantelazme se skidaju jednom intervencijom u trajanju od 10 do 20 sekundi, bezbolno (koristi se lokalni anestetik u obliku kreme) i sa jedva primetnim ožiljcima.

Posle intervencije u tretiranoj regiji budu krastice (period epitelizacije) koje otpadaju u roku od 7 do 10 dana (zavisi od tipa kože).