Kompjuterizovana dermoskopija mladeža.

Mole Max – Pregled mladeža savremenom tehnologijom.

 

Kompjuterizovani dermoskopskopski aparat Mole Max je namenjen za pregled kože, i svih promena na koži. To je neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se dobija uvid u strukturu različitih promena i izraštaja na koži, i ispod površine kože, koje su nevidljive golim okom.

Dijagnostika pigmentnih promena i oboljenja kože

Upotrebom Mole Max-a mogu se ispitivati ne samo pigmentne promene već i sva druga oboljenja kože. Sve što nije vidljivo golim okom postaje lako dostupno: promene na krvnim sudovima, promene u keratinizaciji i strukturi kože sa dijagnostičkom tačnošću 97-98%.

Mole max stvara trodimenzionalnu sliku, visokog kvaliteta, koja se čuva u bazi podataka, za svakog pacijenta ponaosob. To je neophodno za praćenje bilo koje pigmentne lezije. Sa redovnim kontrolama, posebno kod osoba sa velikim brojem mladeža, najmanja promena koja nastane u mladežu može se detektovati i blagovremeno odstraniti.

Pravovremena i precizna dijagnoza su presudne u prevenciji tumora.

Pouzdano razlikovanje benignih od zloćudnih promena

Kliničkim pregledom je retko dostupan uvid u oblik i strukturu krvnih sudova. To je često presudno za razlikovanje dobroćudnih od zloćudnih promena, kao i za odluku da li promena spada u grupu benignih promena kao što su mladeži i fibromi, virusne bradavice ili u grupu malignih promena melanoma, bazocelularnih ili planocelularnih karcinoma, za koje je potrebno blagovremeno i radikalno lečenje.

Poseban oprez za rizične grupe

Mole Max dermoskopska dijagnostika je izuzetno značajna za sve pacijente koji primete bilo kakve promene na mladežima, a posebno za visoko rizične grupe pacijenata kao što su:

  • pacijenti sa brojem mladeža preko 50,
  • pacijenti koji se mnogo izlažu suncu, rizične profesije, svi koji rade na otvorenom – zemljoradnici, moreplovci i drugi,
  • pacijenti sa porodičnim opterećenjem u smislu karcinoma ili melanoma kože, jer ova metoda omogućava pregled čitave površine kože i praćenje na 3, 6 ili 12 meseci.