Politika privatnosti

Obaveštenje o politici privatnosti i kolačićima na internet stranici

Mi, Poliklinika Diva dr Bogdanović, Beograd, ul. Kosovska 34, elektronska pošta: info@divaclinic.com (u daljem tekstu: „Poliklinika Diva“), kao odgovorno lice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik br. 87/2018 od 13.11.2018. godine) (u daljem tekstu ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu UZP ili Opšta uredba EU), zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno, posvećeni smo očuvanju Vaše privatnosti i pridržavamo se svih zakonskih odredbi o zaštiti podataka.

Ovaj tekst posvećen je svim posetiocima i korisnicima našeg sajta i ima za cilj informisanje o tome koje podatke o Vama prikupljamo, kao i u koju svrhu te podatke koristimo kada posetite našu internet-stranicu www.divaclinic.com.

Dakle, politika privatnosti opisuje kako i zašto prikupljamo, čuvamo i obrađujemo Vaše podatke, a potrebno je da napomenemo da se ona može povremeno ažurirati, kao i da će na veb-sajtu biti naznačeno kada su te promene napravljene.

I. Opšte informacije o poseti internet stranica

Informacije o Vama prikupljamo kako bismo mogli da personalizujemo Vaše korišćenje sajta, da Vam pomognemo u korišćenju sajta, kao i da ga ujedno poboljšamo.
Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka vrši se samo u onoj meri u kojoj je to neophodno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice i naših sadržaja. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika vrši se redovno samo na osnovu ugovora koji je sklopljen sa korisnikom, legitimnog interesa “Poliklinike Diva” ili na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika.

II. Internet stranice www.divaclinic.com i prijavljivanje (logfiles)

Sistem automatski preuzima podatke i informacije kompjuterskog sistema računara sa koga se internet strana otvara. To se dešava prilikom svakog otvaranja naše internet stranice:

• Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
• Tip i verzija pretraživača
• Jezik pretraživača (Npr.: srpski)
• Korišćeni operativni sistem
• Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
• Rezolucija ekrana
• Aktiviranje Javascripta
• Java Uključen / Isključen
• Kolačići (cookies) Uključeni / Isključeni
• Dubina boje
• Referentni URL (prethodno posećena stranica)
• IP adresa (anonimno)
• Vreme otvaranja
• Klikovi

Ovi podaci čuvaju se u bazi podataka (logfiles) našeg sajta.

Procenjivanje ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi doprinosi tome da greške što brže budu otkrivene, samim tim i otklonjene, a osim toga, omogućava nam da kontrolišemo kapacitete servera i dodatno poboljšamo našu ponudu. Samo u izuzetnim slučajevima koristimo IP adrese u cilju analize zloupotrebe. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka). To je istovremeno i pravna osnova za obradu. U ovom kontekstu ne vrši se nikakva evaluacija podataka u marketinške svrhe.
Navedeni sačuvani podaci brišu se najkasnije nakon 30 dana.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Postoje informacije koje prikupljamo o Vama automatski dok se krećete kroz naše sajtove ili ih koristite. Te informacije mogu uključivati detalje o korišćenju, IP adrese, tehnologiju ponavljanja sesije i snimanja (snimanje vaših kretanja, klikova, itd. na našim sajtovima), i informacije prikupljene putem kolačića, oznaka piksela i drugih tehnologija za praćenje.

III. Korišćenje kolačića (Cookies)

Koristimo kolačiće na ovoj veb stranici. To znači da kada neko poseti www.divaclinic.com prikupljamo informacije koje se tiču internet evidencije i koje nam daju detalje o obrascima ponašanja naših posetilaca. Na ovaj način saznajemo podatke kao što je npr. broj posetilaca na različitim delovima sajta.

Ove informacije prikupljamo na način koji ne identifikuje nikoga.

Šta su zapravo kolačići?

Kolačići su datoteke sa tekstom koje mogu da se memorišu na Vašem računaru ili mobilnom telefonu, a koje mogu biti sačuvane u Vašem pretraživaču. Ne dolazi do povezivanje ovih podataka sa drugim izvorima podataka, osim ako to služi za ispunjenje ugovora zaključenog sa Vama, ako ste izričito dali dozvolu ili ukoliko za to postoji zakonska ili pravna osnova.
Prilikom otvaranja neke internet stranice, kolačić može da se sačuva u pretraživaču na uređaju korisnika i on sadrži karakterističan niz znakova koji prilikom ponovnog otvaranja te internet stranice omogućava jasnu identifikaciju pretraživača.
Takozvani Session-Cookies čine većinu kolačića koje koristimo, a koji se brišu kada završite pretraživačku sesiju. Osim Session-Cookies, postoje i kolačići koji su dugotrajniji, a pomoću kojih Vas prepoznajemo ponovo kao posetioca.

VAŽNA NAPOMENA: Ovi kolačići ne oštećuju računar i ne sadrže viruse.

Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića jer se oni memorišu na računaru korisnika i odatle prenose na našu stranicu, a možete da deaktivirate ili ograničite prenošenje kolačića promenom podešavanja na svom pretraživaču. U svakom trenutku sačuvani kolačići mogu da se obrišu. To je moguće uraditi i automatski.

Ukoliko su kolačići za našu internet stranicu deaktivirani, možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve njene funkcije.

U IV. Alati analize (Analysis Tools) možete da pronađete i informacije o ostalim kolačićima.

Koristimo one kolačiće koji su posebno potrebni i važni za funkcionalnost naše internet stranice. Neki elementi naše internet stranice zahtevaju da pretraživač koji poziva može da se identifikuje nakon promene stranice. Pravni osnov predstavlja naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe i u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka), ali i po osnovu vaše saglasnosti u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 i članom 6 stav 1 a) UZP.

IV. Analitički alati

1. Opšte informacije

S obzirom na to da želimo da obezbedimo dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše internet stranice, koristimo dole navedene mera praćenja poseta našem sajtu. Takođe, kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice u svrhu dalje optimizacije naše ponude, koristimo mere praćenja. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 2. Web-Analiza.
Određene kolačiće koristimo u marketinške svrhe, ukoliko ste nam prethodno dali saglasnost za to. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 3. Marketinški kolačići (Marketing Cookies).

2. Web-analiza

Alatima koji služe za web analizu mogu se, najšire postavljeno, prikupljati sledeće informacije:

• Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.sr/index.html)
• Tip i verzija pretraživača
• Jezik pretraživača (Npr.: nemački)
• Naziv uređaja i klasa uređaja
• Korišćeni operativni sistem
• Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
• Rezolucija ekrana
• Aktiviranje Javascripta
• Java Uključen / Isključen
• Kolačići (Cookies) Uključeni / Isključeni
• Dubina boje
• Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa u mili sekundama između pretraživača klijenta i servera.
• Referentni URL (prethodno posećena stranica)
• Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina grada) uz IP adresu (npr. Srbija, Beograd, 11000, 7866° N, 20.4489° E), pri čemu se sama IP adresa ne beleži.
• Vreme otvaranja
• Klikovi

Prilikom web analize koristimo tehnologiju sledećih kompanija:

1. Google: Google Analytics
2. Facebook: Facebook Pixel

a. Google

U cilju prilagođavanja internet stranice www.divaclinic.com u skladu sa potrebama koristimo tehnologiju kompanije Google – Google Analytics. Ova tehnologija nam pomaže nam razumemo npr. koje stranice i koje usluge su Vam posebno zanimljive.

Google Analytics prikuplja kolačiće, podatke povezane sa uređajem / pregledačem (browser), IP adresom i aktivnostima na sajtu za merenje i izveštavanje o statistikama o interakcijama korisnika na web lokacijama koje koriste Google Analitics. Korisnici mogu prilagoditi kolačiće i podatke prikupljene funkcijama kao što su postavke kolačića, korisničke podatke (User-ID), uvoz podataka i protokole merenja.

Google u tu svrhu za nas, odnosno u naše ime, postavlja kolačić u Vaš pretraživač koji traje jednu sesiju, a koji nam omogućava da povežemo i snimimo Vašu posetu na više internet stranica. Kolačić za jednu sesiju ponovo se postavlja za svaku posetu i briše se kada napustite našu internet stranicu.

b. Facebook

Na našem sajtu nalazi se i Facebook piksel. Reč je o kodu koji prikuplja podatke koji nam omogućavaju i pomažu da pratimo konverzije iz Facebook oglasa, zatim da optimizujemo svoje oglase i bolje i preciznije izgradimo ciljanu publiku za buduće oglase. Facebook piksel funkcioniše tako što postavlja i aktivira kolačiće za praćenje korisnika tokom interakcije sa našom web stranicom i Facebook oglasima.
Više o ovim alatima možete saznati od njihovih tvoraca – Google-a i Facebook-a.

c. Kolačići, pravna osnova i prigovor

Koristimo sledeće kolačiće:

• Last Click (za završetak sesije, vek trajanja: jedna sesija)
• Session Cookie (za identifikaciju sesije, vek trajanja: jedna sesija)
• Ever-Cookie (za identifikaciju novih / stalnih kupaca, vek trajanja: maksimalno 60 meseci)
• Conversion Cookie (za praćenje konverzije, vek trajanja: 7 odn. 30 dana).
Korišćenje cookie-ja je zasnovano na vašoj saglasnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom, tako što ćete iskoristiti mogućnosti deaktiviranja.
Obrada nam omogućava da optimizujemo funkcije naše stranice i da poboljšamo našu ponudu za Vas. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP.
U podešavanjima svog pretraživača možete da odredite da li kolačići smeju da se postave ili ne.
Posetioci naše internet stranice mogu da se usprotive čuvanju podataka o posetiocima pod pseudonimom, tako da se ti podaci nadalje neće preuzimati (evidentirati).

3. Marketinški kolačići (Marketing Cookies)

Kada otvorite našu stranicu, možete biti upitani da li želite da omogućite postavljanje marketinških kolačića. Ukoliko date saglasnost, marketinški kolačići će se postavljati. Ukoliko odlučite da ne pristanete na postavljanje marketinških kolačića, marketinški kolačići se neće postavljati. U skladu sa podešavanjima Vašeg pretraživača, ova postavka se čuva. Čim izvršite promene na svom pretraživaču (ili se to eventualno automatski podešava), može da se pojavi novi upit koji ponovo može da bude sačuvan.

a. Google Ireland Limited

Radi se o analitičkoj usluzi koju pruža Google Ireland Limited, Dablin, Irska koju koristimo ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje.

Kada preko nekog oglasa na Googlu dođete na našu stranicu, Google postavlja kolačić na Vašem uređaju. On se ne koristi za ličnu identifikaciju. Ukoliko taj kolačić prilikom posete nekih stranica kod nas još nije istekao, mi i Google možemo da prepoznamo da je neko kliknuo na oglas i da je preusmeren na naše stranice. Svaki korisnik Google-ads prima drugačiji kolačić, te zbog toga kolačići ne mogu da se prate preko internet stranica korisnika Google Ads. Informacije prikupljene preko kolačića za konverziju koriste se za kreiranje statističkih podataka o konverzijama za korisnike Google-ads koji su se odlučili za praćenje konverzija.

VAŽNA NAPOMENA:

Mi, kao korisnik Google-ads dobijamo informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na naš oglas i koji su preusmereni na internet stranice sa tagom za praćenje konverzije, ali ne dobijamo nikakve informacije putem kojih bismo mogli lično da identifikujemo korisnike.

b. Kolačići, pravna osnova i opoziv

Koristimo sledeće kolačiće tih ponuđača:
• Conversion Cookie (za praćenje konverzije, vek trajanja: 7 odn. 30 dana) [Google].
Praćenje konverzije Google-a zasnovano je na saglasnosti na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP. Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom, tako što ćete iskoristiti naredne mogućnosti deaktiviranja.

Google praćenje konverzija možete da deaktivirate tako što ćete svoj pretraživač da podesite tako da blokira kolačiće sa domena „googleadservices.com“.

Dodatne informacije o zaštiti podataka kod Google-a možete da pronađete na https://policies.google.com/?hl=sr.

Pored toga, korisnici mogu u potpunosti ili delimično da deaktiviraju oglase na Googlu preko linka http://www.google.com/settings/ads. (Sprovesti Opt-Out).

c. Korišćenje google remarketinga za reklamiranje na osnovu interesovanja

Ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice u okviru napomene o kolačićima date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo tehnologiju remarketinga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dablin, D04 E5W5, Irska (“Google”) na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1 ZZPL i člana 6 stav 1 a) UZP, kako bismo korisnicima koji su već posetili naše stranice mogli ponovo da uputimo interesantne reklame preko mreže Google partnera.

Kolačići nam omogućavaju da analiziramo Vaša interesovanja kada posećujete našu stranicu i da zatim, na osnovu toga, na adekvatan način reklamiramo naše proizvode. Ukoliko ne koristite samo našu internet stranicu, već posećujete i internet stranicu Google ili lokaciju u mreži Google partnera, prikazivaće Vam se naši oglasi, ukoliko odgovaraju Vašim interesovanjima. Pri tome, mi Googlu šaljemo odgovarajuće podatke. Oglasi/reklame mogu da sadrže npr. proizvode koje ste prethodno pogledali na našim stranicama.

Ukoliko ste se saglasili sa time da Google poveže Vašu pretragu internet stranica i aplikacija sa Vašim nalogom i da informacije sa Vašeg naloga na Google-u smeju da budu korišćene za personalizovanje oglasa, tada Google te informacije koristi za remarketing. Ukoliko ste tokom posete toj lokaciji prijavljeni na Google-u, on koristi Vaše podatke zajedno sa korisničkim podacima na Google-u da kreira i definiše liste ciljnih grupa za remarketing na različitim uređajima. U tu svrhu, Vaši lični podaci koje poseduje Google povezuju se sa korisničkim podacima na Google-u, kako bi se formirale ciljne grupe. Ovo takođe može da rezultuje prenošenjem podataka na servere kompanije Google LLC. u SAD. Za slučaj da lični podaci budu preneti u Google LLC. sa sedištem u SAD, kompanija Google LLC. sertifikovala se za američko-evropsku konvenciju „Privacy Shield“ koja garantuje poštovanje nivoa zaštite podataka koji važe u EU. Važeći sertifikat o tome možete da pogledate na linku: https://www.privacyshield.gov/list. Dodatne informacije možete da pogledate na linku: https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete sa budućim dejstvom.

Informacije i mogućnosti za deaktiviranje kod Google-a možete da pronađete na linku: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=sr (Link „Podešavanje oglasa“, zatim „Deaktiviranje“).

d. Korišćenje Facebook remarketinga

Ukoliko nam prilikom posete naše internet stranice date saglasnost da koristimo kolačiće za praćenje, koristićemo funkciju remarketinga kompanije Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“) na osnovu člana 12 stava 1 tačka 1 i člana 6 stav 1 a) UZP.

Ova funkcija služi tome, da korisnicima ovih internet stranica u okviru posete društvenoj mreži Facebook (i povezanoj društvenoj mreži Instagram) pošalje reklame na osnovu pokazanog interesovanja („Ads“) preko Facebooka, Instagrama i na reklamnoj mreži Facebooka (Audience Network), tj. i na drugim internet stranicama.

U tu svrhu na internet stranicama www.divaclinic.com postavljen je tag Facebooka za ponovno usmeravanje. Preko ovog taga se prilikom posete datim internet stranicama uspostavlja direktna veza sa serverima Facebooka. Pri tome se serveru Facebook prenosi da ste posetili ovu internet stranicu i Facebook dodaje ove informacije Vašem ličnom nalogu na Facebooku. Kada posetite društvene mreže Facebook i Instagram prikazuju Vam se personalizovane reklame.

Vaši podaci eventualno mogu da se pošalju u SAD. Facebook se sertifikovao u skladu sa američko-evropskom konvencijom o Zaštiti podataka i time se obavezao da će da se pridržava Evropske direktive o zaštiti podataka. Važeći sertifikat možete da pogledate na ovom linku: https://www.privacyshield.gov/list.
Bliže informacije o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebook-a kao i prava u vezi sa time i mogućnostima za zaštitu privatne sfere možete da pronađete u Uputstvima o zaštiti podataka na linku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ovu saglasnost u svakom trenutku možete da opozovete budućim dejstvom. U tom slučaju Vaši podaci više neće da se prosleđuju Facebook-u.

Informacije i mogućnosti za deaktiviranje kod Facebooka može se preuzeti kod funkcije remarketing „Custom Audiences“ na sledećem linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Za ovo morate da budete prijavljeni na Facebooku.

Otkrivanje informacija

Ukoliko je tako propisano zakonom ili smatramo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom, zadržavamo pravo da Vaše lične informacije otkrijemo.
Ukoliko ne postoji zakonska obaveza, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali. Ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Korisnicima koji imaju 16 ili manje godina i nemaju saglasnost roditelja ili staratelja nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Pristup drugim internet stranicicama

Na stranicama našeg sajta postoje veze ka drugim internet stranicama koje ni na koji način ne podležu našoj kontroli i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. To znači da će operateri drugih internet stranica kojima pristupate korišćenjem obezbeđenih veza, moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni dalje koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti. Te politike se mogu razlikovati od naše, pa Vam savetujemo da kada ulazite putem veza, referenci ili interfejsa drugim interenet stranicama, OBAVEZNO pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe tih stranica

Bezbednost prikupljenih informacija

U cilju sprečavanja pristupa neovlašćenih osoba, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja Vaših podataka, preduzimamo i elektronske i administrativne sigurnosne mere.

Kontaktirajte nas

Sva Vaša pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem i našom upotrebom i načinom korišćenja Vaših ličnih informacija su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje imate o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.

 

 

DIVA POLIKLINIKA

Posetite nas na adresi, Kosovska 34, Beograd. Zakažite BESPLATNE konsultacije na telefon:   011/334-21-31 ili +381 63 338 334

Related Posts

Leave a Reply